10.ročník Mikulášskeho Charitatívneho behu - Rebrina.

Rebrina je pomôcka na cvičenie. Pri jej pravidelnom cvičení si vybudujete väčšiu silu

 a tak sa dokážete zodvihnúť o stupienok vyššie. 

Ale potrebujete nato ČAS,TRPEZLIVOSŤ A PEVNÚ VÔĽU. Takýmito superschopnosťami disponujú rodičia našich PREDČASNE narodených detských pacientov ????

Pozývame Vás na 10. ročník Mikulášskeho behu s názvom Rebrina. 

Uskutoční sa predčasne, pred naozajstným Mikulášom 2.12.2023 na tradičnej trase od Europa Shopping Center na námestie, v celkovej dĺžke 1 km.

Predčasne je v tomto prípade symbolické .Tento rok sa hlavní organizátori rozhodli pomôcť predčasne narodenému Tomášovi, ktorý sa narodil o 4 mesiace skôr (v 25. týždni tehotenstva). 

Predčasne narodené deti majú mnoho zdravotných a telesných potiaží a životných komplikácií, ktoré súvisia s nezrelosťou všetkých orgánov v tele. 

Fyzické a mentálne znevýhodnenie veľmi závisí od poškodenia mozgu. Od najťažších foriem detskej mozgovej obrny, kedy sú deti 100% odkázané na svojich opatrovníkov doma a v centrách pre rodiny s deťmi, až po ľahšie formy, ktoré sú schopné CHÔDZE a iných pre nás úplne samozrejmých činností ako sa príjem potravy,vylučovanie alebo samotné oblečenie. 

A niekedy sú deti zázrakom úplne v poriadku.

Rodičia takýchto detí sú neustále na BEHU. Jeden z ich hlavných cieľov je zabezpečiť dieťaťu primeraný svalový pohyb, lebo svaly potrebujú pohyb, tak ako pľúca potrebujú vzduch. Veľkou snahou je naučiť ich samostatnej chôdzi, samozrejme ak je to čo i len trošku možné.

Pri budovaní svalovej sily pomáha rehabilitačné cvičenie. Rehabilitácie sú často hradené z rodinného rozpočtu a sú finančne náročné. Je potrebné ich absolvovať pravidelne, aby bol efekt viditeľný.Dáva to zmysel ?

Vytvorme spolu pomyseľnú rebrinu, vďaka ktorej budú mať predčasne narodené deti o stupienok bližšie a vyššie samostatnosť a to vo forme prístupnejšej rehabilitácie. Dátum konania je 2.12.2023, od ESC v Banskej Bystrici po Námestie SNP, 

dĺžka trate 1km, asfaltový povrch ,štartovné 15 eur.

Registrácia je od 11.11.2023 na www.katarinabelicova.sk

Ďakujeme!

Ľudmila Doláková a Neónky

# Stlačte enter alebo ESC pre ukončenie