2% z daní

Milí členovia, športovci, priaznivci nášho klubu,

náš multišportový klub môžete podporiť aj svojimi 2% (alebo 3%) z už zaplatených daní (či pôjdu do štátneho rozpočtu?).

U nás máte istotu, že bude nimi naložené KVALITNE a pripadnú na:

  • organizovanie podujatí
  • podporu materiálneho zabezpečenia pretekárov
  • medializácia klubu


Ďakujeme!Podávate si daňové priznanie sami? Postup pre fyzické osoby : 

Riadne vyplňte daňové priznanie. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 €. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). 

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno alebo názov:

Crazy WoMan Active Planet

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:

Banská Bystrica, 97401, Tr.SNP 40 

Právna forma:

Občianske združenie

Identifikačné číslo (IČO/SID):

42302242

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2022) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Postup pre právnické osoby

Riadne vyplňte daňové priznanie. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 €). V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). 

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno alebo názov:

Crazy WoMan Active Planet

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:

Banská Bystrica, 97401, Tr.SNP 40 

Právna forma:

Občianske združenie

Identifikačné číslo (IČO/SID):

42302242Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2022, máte možnosť venovať 3% z dane - požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

Dôležité termíny:

  • do 31. marca 2023 - Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
  • do 30. apríla 2023 - Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Stiahnuť formulár

# Stlačte enter alebo ESC pre ukončenie