#kandidujem - časť prvá

Narodila som sa 25.2.1969 ako prvá dcéra v rodine lesného inžiniera a kožnej lekárky.

Moji rodičia asi dobre tušili, že sa doba zmení, a tak som okrem základov športu (ako inak než zjazdového lyžovania) , dostala skvelé základy angličtiny v Základnej škole SSV a tiež nemčiny vo večernej škole. 

Dieťa som bola bádavé a nesmierne aktívne, takže ako iskrička, neskôr ako pionier ma zapájali, kde sa dalo a ja som nehovorila nie.

Gymnázium J.G.Tajovského ma okrem jazykov aktívnejšie pripravovalo na štúdium medicíny aj v chémii, biológii a fyzike. 

V roku 1987 som nastupila na Jeseniovu LF UK v Martine odbor všeobecné lekárstvo. 

Štúdium som ukončila v r. 1993 - v tom čase bolo pre môj zdravotný stav optimálne začať sa venovať materským povinnostiam. A tak v krátkom rozostupe prichádzajú na svet dcéra Kristína, 1993 a syn Martin 1994.

Do FNsP F.D.Roosvelta B.Bystrica som nastúpila v septembri 1995 ako lekárka na oddelenie Anestéziológie a resuscitácie, plná chuti a elánu do práce lekárky na operačných sálach, neskôr prednemocničnej a leteckej ZS.

Dynamika procesu záchrany a logistickej spojitosti ma pohltila úplne. 

Pracovala som aj v ZS Slovakia Alfa vo výjazde, absolvovala kurz dobrovoľného člena HZS.

Po atestáciách som sa stala členom pedagogického zboru na Zdravotníckej škole s významnou osobnosťou ZS Prim MUDr. Faglicom a poodieľala sa na výuke zdravotníckych záchranárov z rôznych silových zložiek. Znamenalo to absolvovanie rôznych výcvikov / potápanie,cvičenia LZS napr s vrtuľníkom MI-2/ neskôr vo VVP Lešť s kolegami z OSSR sme zavádzali systém práce na hromadných neštastiach. 

V tomto obdobi som využila ponuku do zdravotných zložiek OSSR v rámci profesionalizácie OS a po absolvovaní základného výcviku v hodnosti poručíka, som bola zaradená do predatestačnej prípravy z odboru úrazova chirurgia . Plní sa môj sen a môj odborný rast pokračoval náročnými výzvami: Ako lekárka som sa v roku 2007 zúčastnila misie UNIFIL v Libanone a o rok neskôr misie NATO v Afganistane.

Bola to neskutočná jazda vedomosti a zručnosti,hodnosť podplukovníka bola silný magnet ale aj videnie sveta vo všetkých farbách.

 S veľkou podporou rodiny som sa snažila zvládať rodinu aj profesijné napredovanie a postupne sa vracala k športu,behu,cyklistike a skialpinizmu.

Čoskoro mi medicína otvorila nové, celkom nečakané obzory. Tie, žiaľ, už tak pozitívne neboli. Skúsenosť so šikanou a mobbingom otvorili vo mne tému postavenia žien v našej spoločnosti. V roku 2014 som opustila OSSR a čiastočne pracovala ako lekárka vo Veľkej Británii

Úspešne som zložila záverečnú skúšku z odboru úrazovej chirurgie na KUCH SZU p.prednostu kliniky Prof MUDr. P.Šimka, DrSc, MPH, PHD so skvelým teamom kolegov z celého Slovenska. 

Nesmierne som sa tešila veľmi odborne príjemnému a identitu podporujúcemu prostrediu.

Bohužiaľ na domácom ihrisku ma nečakali ruže a ani potlesk, práve naopak. A tak veľmi ťažko, po 21 rokoch, som opustila B. Bystricu a presunula sa do NsP Žiar nad Hronom . Menšie nemocnice majú nastavené dvere ináč, pre lekárov na širšie. Medicínu milujem a po rodine je na identickom druhom mieste so športom. Okrem samotného športovania som s mojím partnerom M.Leitnerom, reprezentatom SR v skiapinizme, bola na pozícii Predsedkyne komisie pretekového skialpinizmu od r. 2003.

 V roku 2005 som organizovala kolo svetového pohára v skialpinizme v Jasnej s veľkou partiou dobrovoľníkov. Neskôr pre nedostatok právnej subjektivity a nemožnosť vytvoriť podmienky pre slovenskú reprezentáciu v danom formáte sme založili Slovenskú skialpinistickú asociáciu / aj športový klub- o.z/ ktorá organizuje Slovenský pohár a preberá na seba skialpinizmus od JAMES a nástupníctvo komisie v medzinárodných štruktúrach ISMF, organizuje slovenské reprezentáciu, Slovenský pohár aj tzv. Fun Cup pre amatérsku verejnosť. 

Na medzinárodnej úrovni pracujem niekoľko rokov v antidopingových štruktúrach,vediem slovenskú reprezentáciu logisticky, medicínsky a organizačne v európskych podujatiach . 

Po relatívnej stabilizácii skialpinizmu na domácej scéne sa nám podarilo otvoriť športový obchod Active Planet Outdoor centrum 2008, kde môžete dostať skvelé rady od ľudí, ktorí sa venujú aktívne športu, pretekajú a vzdelávajú sa. 

Pri organizácii športových podujatí sme v Active Planet stále v kontakte s komerčnými subjektmi, s orgánmi štátnej správy a inštitúciami. Povolenia a finančné prostriedky sú alfa a omega podujatí. Za tieto roky sa nám darí viesť obchod a požičovňu, cestovať, viesť web stránku, neskôr pribudnú ďalšie media, požičovňa a projekt spolupráce a členstva v rakúskom horskom spolku OEAV . 

V roku 2017 ma oslovila Banskobystrická nezávislá iniciatíva s možnosťou kandidovať do BBSK. Váhala som, nehlásim sa k politickým stranám a úvaha trvala viac ako chvíľku. 

Uvedomila som si však, že veľa vecí dostane zmysel a moje vedomosti a zručnosti z medicíny a športu, z cestovania a sveta môžem tak priniesť späť do kraja, kam patrím.

# Stlačte enter alebo ESC pre ukončenie