Medicina a záchranné systémy

 • 1994 ukončenie vzdelania na Jesseniovej lekárskej fakulte - odbor všeobecné lekárstvo 1995 Oddelenie anestézie a resuscitácie F. D. Roosevelta B. Bystrica
 • práca v ZS Slovakia Alfa
 • 1996 Oddelenie pozemnej a leteckej záchrannej služby F. D. Roosevelta B. Bystrica
 • SZU B. Bystrica - pedagóg v odbore zdravotnícky záchranár- nadstavbový odbor
 • Atestácia 1. stupňa z odboru AaR
 • Zloženie skúšky dobrovoľný člen HaZS N.Tatry Jasná
 • Atestácia 2. stupňa z odboru AaR
 • profesionálny vojak vo Vojenskej poľnej nemocnici OSSR - primár OAIM
 • prípravy na atestáciu z úrazovej chirurgie
 • 2007 Libanon UNIFIL 2 mesiace
 • 2008 Afganistan NATO 3 mesiace 
 • 2013 UKSH, Bristol Shepton Mallet anestéziológ
 • 2014 NHS Winchester anestéziológ
 • Nemocnica Zelený sen - Oddelenie chronickej intenzívnej medicíny
 • ukončenie činnosti v OSSR 2015 zo zdravotných dôvodov
 • 2016 atestácia z odboru úrazovej chirurgie
 • 2017 Svet Zdravia Žiar nad Hronom, 2022 ambulancia úrazovej chirurgie B. Štiavnica
 • 2022 Agel Zvolen
 • 2022 RLS Nemocnica Brezno

# Stlačte enter alebo ESC pre ukončenie