PASIVITA sa v Crazy a Active Space NENOSI !

Každoročne majú fyzické aj právnické osoby povinnosť do konca marca podať daňové priznanie a zaplatiť daň za predchádzajúci kalendárny rok.

Aktuálne sa podarilo -aj vďaka protestom- jednu z možností ako udržať tretí sektor zachovať.

Po minuloročnom podujatí svetového charakteru CHOPOK Skimo Masters sa opäť naše kalendáre venujú triatlonu a horským behom. 10. ročník Triathlon Attack a 25. ročník NON STOP Beh NT budú dôstojné eventy.

Aj Ty môžeš podporiť a vyjadriť sympatie k nášmu zápalu pre šport a zdravie.

Ako? Jednoducho!!!

Každý z Vás sa môže rozhodnúť, či celú daň odvedie štátu, alebo sa rozhodne 2 %, resp. 3%, z tejto dane darovať niekomu, kto jeho pomoc naozaj potrebuje. Daňovník nemá žiadne výdavky navyše a prijímateľ má možnosť využiť tieto percentá na správny účel. Príspevky z 2 % / 3% má prijímateľ povinnosť vyúčtovať ministerstvu financií a správa o ich použití je verejne dostupná. Darovať 2 % / 3 % zo zaplatenej dane môžete ľubovoľnej neziskovej organizácii, pre ktorú sa rozhodnete.

Toľko oficiality, ktoré uvedie každá organizácia, aby dostála literu zákona.

Nakoľko MY v Active Planet outdoor centre na našich podujatiach používame náš športový klub a o.z. Crazy WoMen ako zastrešujúcu organizáciu pre formálne kroky, vybavovania povolení, účtovanie, prijímanie podpory - ale aj úhrady účtov.

Prosíme podporte naše o.z CRAZY WoMen ActivePlanet_BB.

Prečo podporiť NÁS ?

Ako viete, prinášame vždy na našich akciách KVALITU a Vy sa pekne vraciate a často prídu aj Vaši priatelia a fanúšikovia.
Preto si myslíme, že Vašu podporu zužitkujeme na skvalitnenie toho, čo máte často najradšej a budeme o tom moderne informovať, vid samostatnú podstránku klubu.

Veríme, že budete opäť tento rok zvažovať podporu nejakého subjektu a
dúfame, že si opäť vyberiete Nás.

My PEKNE Ďakujeme.

o.z. Crazy WoMan ActivePlanet
IČO: 42302242
Tr. SNP 40, 97401 Banská Bystrica
SK 20 0900 0000 0051 5254 9724

Tu Príslušné tlačivo s vypísanými údajmi o.z. 


# Stlačte enter alebo ESC pre ukončenie