Príhovor výkonný riaditeľ pretekov

Vážení hostia, pretekári a fanúšikovia skialpinizmu,

V antickom Grécku sa na telesnú kultúru pozeralo ako na integrálnu súčasť spoločnosti, označovanú ako harmonický ideál tzv. kalokagatiu. Tento princíp je, zdá sa, v súčasnej spoločnosti čoraz vzdialenejší. Posledné obdobie infekčného ochorenia precvičilo tvrdo celú planétu v prístupe k zdraviu a imunite

Pre zdravú a životaschopnú spoločnosť je pohyb a samotný šport jasnou a zároveň nevyhnutnou zásadou. V súčasnosti, keď sú naše bežné dni poznačené výraznými zmenami vo svete, je priam nevyhnutné dbať na budovanie základov zdravia a psychickej rovnováhy jednotlivca.

Príroda a samotné hory sú miestom, kde nerozlišujeme národnosti, pohlavie, vek alebo materiálno jedinca. Vrcholy, tak majestátne, dotýkajúce sa nebies a týčiace sa nad všetkým, poskytujú nám všetkým potrebný nadhľad.

Práve preto ich milujeme. Dávajú nášmu životu ďalší rozmer a dočerpávajú nás energiou.

Zimná rozprávka, umocňuje túto magickú silu.

Sila hôr nás prirodzene učí konaniu v zodpovednosti a rešpektu, a to nielen k okolitej prírode,

ale aj k sebe samému a nášmu okoliu.

Hory sú merítkom pokory, ktorú v dnešnom svete tak potrebujeme. Sú pre nás bezplatnou psychologickou poradňou, v ťažkých časoch útočiskom, miestom, kde odhadzujeme všetky masky a môžeme byť sami sebou a sami za seba.

Sme preto hrdí, že môžeme prepojiť svet športu a hôr, a opäť, od roku 2005, privítať na Slovensku- v Nízkych Tatrách- skialpinistickú udalosť svetového významu.

Sme takisto poctení, že po prvýkrát v histórii skialpinizmu bude, tak významne medzinárodné podujatia plne v gescií expertiek tak na strane medzinárodnej federácie ISMF .


V spolupráci so samosprávami, organizáciami cestovného ruchu na národnej, regionálnej

ajlokálnej úrovni,s podporou najvýznamnejšieho slovenského lyžiarskeho strediska Jasná-

Vitajte u Nás.

Vitajte aj vďaka podpore SOV a športového zväzu Slovenská skialpinistická asociácia .

Veríme, že naše podujatie bude odsúdené na historický medzinárodný úspech.


Tešíme sa Na VÁS ! MUDr. Katarina Belicova, výkonná riaditeľka OV

Športový klub Crazy WoMen ActivePlanet_BB

ActivePlanet OutdoorCentrum

# Stlačte enter alebo ESC pre ukončenie