INÉ

Ženy a šport

04.11.2022 | Banská Bystrica

Množstvo zmien, ktoré víria naše ľudské existencie v posledných troch rokoch zanechávajú s istými negativnymi vývojovými trendami závažné dôsledky na spoločnosti, rodinách, jednotlivcoch a hlavne na zdraví ako takom. 

Tlak médií- aj tých najmodernejších- deformuje obraz reálnych hodnôt a vo víre informácií sa ťažko orientujeme. 

Rovnováha medzi prácou a reálnym voľným časom, rovnováha medzi väčšinou sedavou prácou, rodinnými povinnosťami a zodpovednosťou je u žien často hlavným argumentom, prečo sa nedožadujú v rodinnom kruhu svojho “voľného času na pohyb a šport…

Čítať viac

# Stlačte enter alebo ESC pre ukončenie